Urbanizmus

Snažíme sa vytvárať nové lokality, ktoré spĺňajú moderné štandardy a slúžia ľuďom. Lokality, kde sú mobilita, zeleň a dizajn seberovný partner. Myslíme pri tom na potreby celej lokality.

Riešenia a projekty od skúsených architektov DEVLEV. Špecializujeme sa aj na projekty urbanizmu. Inovatívne návrhy a riešenia pre verejné priestranstvá, parky, námestia a pod.

Realizujeme projekty na revitalizáciu verejných priestranstiev, na revitalizáciu parkov, areálov, obytných zón, námestí. Chceme vytvárať nové lokality, ktoré spĺňajú všetky moderné štandardy, sú funkčné a slúžia ľuďom. Lokality, kde sú mobilita, zeleň a dizajn seberovný partner. Myslíme pri tom na potreby celej lokality. Máte záujem o realizáciu projektu? Dohodnime si stretnutie!