Urbanizmus

Snažíme sa vytvárať nové lokality, ktoré spĺňajú moderné štandardy a slúžia ľuďom. Lokality, kde sú mobilita, zeleň a dizajn seberovný partner. Myslíme pri tom na potreby celej lokality.