Obytná zóna Banisko, Brezno

Obytná zóna Banisko, Brezno

4,4 ha Plocha riešeného územia

 

Časť Banisko sa nachádza nad mestom Brezno, kde sme riešili obytné územie v kombinácii bytových a rodinných domov. Navrhovaná obytná zóna susedí s nemocničným zariadením. 

Na riešenej ploche bol navrhnutý súbor štyroch bytových domov a 18 rodinných domov. Lokalita je situovaná v blízkosti komplexnej občianskej vybavenosti. 

Informácie

Devlev | Informácia Typ stavby Banisko

Devlev | Informácia Miesto stavby Brezno

Devlev | Informácia Generálny projektant DEVLEV

Devlev | Informácia Typ dokumentácie Projekt

Devlev | Informácia Dátum vyhotovenia 2022

Vizualizácie

A generic square placeholder image with rounded corners in a figure.
A generic square placeholder image with rounded corners in a figure.