Vizualizácie

Prostredníctvom VELVED Visual Studio meníme čiernobiely svet na svet plný farieb a reálnych kontúr. Tým sa stávajú naše projekty jedinečné. Vytvárame fotorealistické vizualizácie, vkladáme objekty do reálnych snímok a snažíme sa preniesť virtuálny svet do reality. Veď posúďte to sami !