Vnútroblok v Brezne 9. máj
Vnútroblok v Brezne 9. máj

Vnútroblok v Brezne 9.mája

10 000 m2PLOCHA  ÚZEMIA

 

Zrealizovali sme vnútroblok na sídlisku v Brezne 9.mája. Našou úlohou bolo vytvoriť parkovacie miesta, navrhnúť prestrešenie odpadkových košov a zároveň prepojiť to spolu so zeleňou. Navrhli sme nové spevnené plochy a komunikácie, aby mali vodozádržné opatrenia. Pôvodné asfaltové chodníky sme vymenili za novú zámkovú dlažbu, ktorá je priepustná, tým pádom voda priamo presahuje do podložia. 

Zamerali sme sa, aby v areáli bolo čo najviac zelene, ako trávnaté plochy, stromy a pod. Nechýba ani dostatočné nočné osvetlenie. Súčasťou vnútrobloku bolo aj detské ihrisko, kde sme navrhli dopadové povrchy EPDM a detské preliezky, aby spĺňali bezpečnostné požiadavky podľa normy. 

 

Informácie

Devlev | Informácia Typ stavby Urbanizmus

Devlev | Informácia Miesto stavby Brezno

Devlev | Informácia Generálny projektant DEVLEV

Devlev | Informácia Typ dokumentácie Návrh vnútrobloku

Devlev | Informácia Dátum vyhotovenia 2022

A generic square placeholder image with rounded corners in a figure.
A generic square placeholder image with rounded corners in a figure.