Dotácie z projektu – Zelená domácnostiam II

Dotácie z projektu – Zelená domácnostiam II

Získajte štátne príspevky na 5 druhov zariadení na využívanie obnoviteľných zdrojov energie   

Záujemcovia môžu po príspevku na rodinné domy s takmer nulovou potrebou energie získať ďalšie dotácie z projektu Zelená domácnostiam II na zariadenia získavajúce energiu z obnoviteľných zdrojov. Prostredníctvom európskej a štátnej finančnej podpore prispel projekt Zelená domácnostiam k nainštalovaniu zariadení do stoviek rodinných domov. Cieľom je zabezpečiť podporu pre inštaláciu malých zariadení na využívanie OZE (obnoviteľných zdrojov energie), čo umožní znížiť využívanie fosílnych palív. Projekt je schválený na obdobie 2019 – 2023.     

Slovenská inovačná a energetická agentúra (SIEA) pre veľký záujem o zariadenia využívajúce obnoviteľné zdroje energie, doplnila tohtoročný harmonogram projektu Zelená domácnostiam II o ďalšie štyri kolá. Kolá budú vyhlásené na jeseň. Podporu je možné využiť len na zariadenia, ktoré spĺňajú technické podmienky a sú zaregistrované v zozname oprávnených zariadení.    

Tento národný projekt bol schválený vo výške 48 mil. €, pričom sa do roku 2023 odhaduje podpora približne 21 tisíc inštalácií v domácnostiach. Rodinný dom môže získať maximálne 1 750 € na slnečné kolektory, 3 400 € na tepelné čerpadlo, 1 500 € na kotol na biomasu a 1 500 € na fotovoltaické panely. Kotly na biomasu je možné podporiť, len ak nahradia kotly na uhlie.

Ako získať dotácie z projektu Zelená domácnostiam II na rok 2019?   

Skôr ako začnete uvažovať o dotácii, oboznámte sa s podmienkami podpory platné pre rok 2019 k projektu Zelená domácnostiam II. Systém dotácií funguje tak, že kto sa skôr prihlási, skôr dostane poukážku na dotáciu, až do vyčerpania prostriedkov určených na projekt. Základom je správne vyplnená žiadosť, inak si poukážku nebudete môcť uplatniť. Žiadosť o poukážku je možné vyplniť len v prípade, ak je otvorené aktuálne kolo určené pre daný región a zariadenie. 

Odporúčame si pripraviť podklady na podanie žiadosti vopred a nečakať, kým bude príslušné kolo spustené.

Ako postupovať:

1. Vyberte si spoľahlivého a skúseného partnera pre danú oblasť. Neodporúčame si tovar kupovať samostatne a až potom hľadať zhotoviteľa. Dotáciu si môžete uplatniť len z faktúry zhotoviteľa. Samostatným nákupom by ste o väčšinu dotácie prišli.

2. Ak už ste si vybrali zhotoviteľa aj s cenovou ponukou, požiadajte o poukážku u SIEA. O poukážku nežiadajte skôr, ako si u vybraného zhotoviteľa neoveríte, že sú schopní zariadenie do 3 mesiacov od vydania poukážky nainštalovať. Táto lehota platí pre všetky kolá v roku 2019. O poukážku môžete po spustení ďalšieho kola požiadať iba cez internet na tejto stránke. Pripravte si všetky údaje o nehnuteľnosti, na ktorú chcete umiestniť zariadenie na OZE, vrátane údajov z katastra nehnuteľností. V žiadosti musíte uviesť katastrálne územie, súpisné číslo nehnuteľnosti uvedené na liste vlastníctva a číslo listu vlastníctva. Po vyplnení formuláru bude odoslaná na vami zadanú e-mailovú adresu správa, ktorú treba čo najskôr potvrdiť.

3. Zaregistrujte poukážku u zhotoviteľa a vyberte si termín inštalácie. Platnosť poukážky je len 30 dní od jej vydania. Do tejto lehoty ju musíte odovzdať zhotoviteľovi a ten ju musí zaregistrovať v SIEA a požiadať o jej preplatenie do 3 mesiacov od tohto dátumu.

Upozornenie! O poukážku žiadajte až v čase, keď máte zariadenie vybrané a budete ho môcť v dohodnutom termíne inštalovať.

Potrebujete pomôcť pri vybavení dotácie ?

Pre bližšie informácie nás neváhajte kontaktovať na telefónnom čísle +421 948 393 477 alebo e-mailom: