3D Laserové Skenovanie

Transformácia reálneho sveta do digitálneho priestoru

Bootstrap Themes

3D laserové skenovanie - 2D dokumentácia, BIM model

Nadčasové a bezkonkurenčné zameranie.

Poznáte to, keď zameriate budovu, prekreslíte si to a v kancelárii zistíte, že ste zabudli niečo zamerať alebo nemáte zamerané technické zariadenia budovy (radiátory, svetlá, ističové skrine a pod.).

S nami sa Vám to nestane a navyše Vám ušetríme čas a hlavne meranie budete mať vo vysokej presnosti.

3D skenovanie budov sa stáva nedoceniteľným nástrojom v modernom stavebníctve a architektúre. S jeho pomocou je možné presne zachytiť a vizualizovať existujúce stavby, čo vedie k lepším výsledkom a efektívnejšiemu procesu navrhovania a renovácie budov.  Pomáha transformovať fyzický svet do digitálnej podoby s vysokou presnosťou a detailom. Tento proces umožňuje architektom, inžinierom a dizajnérom lepšie porozumieť existujúcim podmienkam budov a prostredia, čo zjednodušuje proces návrhu a rekonštrukcie. Okrem toho 3D skenovanie poskytuje presné merania a údaje, ktoré sú nevyhnutné pre rôzne fázy projektov - od plánovania a dizajnu po monitorovanie stavby a dokumentáciu.

Poskytujeme:

 1. Zameranie budov 3D laserovým skenerom
 2. Zameranie fasád budov (pamiatkové objekty)
 3. Zameranie rozostavaných stavieb
 4. Vyhotovenie výškopisu a polohopisu pozemku
 5. Kompletné zameranie ulice (dopravné značenia, verejné osvetlenia, zeleň, fasády budov a pod.)

 

 

VÝHODY 3D skenovania objektov:

1. Presnosť a efektívnosť: 3D skenovanie budov sa stáva neoddeliteľnou súčasťou moderného stavebníctva. Táto technológia poskytuje presné a detailné informácie o existujúcich stavbách, čo umožňuje architektom a inžinierom plniť ich prácu s väčšou presnosťou a efektívnosťou.

2. Vizualizácia a návrh: Vďaka 3D skenovaniu môžu architekti a dizajnéri presnejšie vizualizovať existujúce stavby a ich prostredie. To im umožňuje lepšie porozumieť ich štruktúre a možným obmedzeniam pri navrhovaní nových projektov.

3. Revízia a renovácia: 3D skenovanie tiež zjednodušuje proces revízie a renovácie budov. S pomocou 3D modelov je možné rýchlo identifikovať problémy a navrhovať riešenia bez potreby drahých a časovo náročných fyzických meraní.

4. Presná dokumentácia: Jednou z hlavných výhod 3D skenovania je možnosť vytvárať presnú digitálnu dokumentáciu existujúcich budov. Táto dokumentácia slúži ako cenný zdroj informácií pre všetky zainteresované strany, vrátane stavebných dozorov, investorov a vlastníkov nehnuteľností.

5. Zlepšená spolupráca a komunikácia: V neposlednom rade umožňuje 3D skenovanie budov lepšiu spoluprácu a komunikáciu medzi rôznymi členmi stavebného tímu. Vďaka 3D modelom majú všetci prístup k rovnakým údajom a môžu efektívnejšie spolupracovať na dosiahnutí spoločných cieľov.

 

 

Čo dostanete od nás po zameraní?

 1. Fotografie 

Z jedného stanoviska zameráme a nafotíme objekt do vzdialenosti 45 metrov. Vyhotovenie 360 stupňov panoramatických fotiek v HDR kvalite. Doba skenovania je 20 sec./ stanovisko.

 1. Mračno bodov

Odovzdáme Vám súbor, ktorý si viete otvoriť v programoch AutoDesk (AutoCad, Revit,...) alebo súbor , ktorý si viete otvoriť v programoch AllPlan, ArchiCad a pod. Podľa toho si ľahko vykreslíte 2D dokumentáciu s výstupom dwg, pdf.

 1. 3D model

Po naskenovaní objektu Vám ako výstup zašleme 3D Model, ktorý si viete otvoriť v bezplatnom prehliadači a prezerať si budovu, merať a pohybovať sa v ňom. 3D model viete otvoriť v BIM.

 

 

Kompletná ponuka pre Vás

 • 3D skenovanie budov
 • Fotografie, Mračno bodov, 3D model
 • 2D dokumentáciu skutkového stavu budovy -

Jedným z produktov, ktorý ponúkame, je aj 2D dokumentácia aktuálneho stavu vo formátoch DWG/PDF. V porovnaní s tradičnými ručnými meraniami majú naše služby výraznú výhodu v rýchlosti, presnosti a komplexnosti získaných dát. Toto nám umožňuje spracovať 2D dokumentáciu bez chýb a potreby opakovaných úprav.

 • 3D dokumentácia v BIM - 

Najefektívnejším spôsobom spracovania dokumentácie je neodolateľne BIM. Moderné architektonické a projekčné kancelárie sa postupne orientujú na túto metódu. V prípade rekonštrukcií, prístavieb a podobne je nevyhnutnou súčasťou dokumentácia aktuálneho stavu. Tú pripravíme pomocou softvéru Autodesk Revit, najpoužívanejšieho programu pre BIM projektovanie. Paralelne vyexportujeme IFC súbor, aby ste mohli využiť 3D dokumentáciu v ľubovoľnom ďalšom BIM programe.

 

S nami budete mať rýchlejšie a presnejšie zameranie ako nikdy predtým

Ak hľadáte efektívne riešenia pre vaše architektonické a stavebné projekty, DEVLEV architekti Vám s tým pomôžu.

Vďaka tejto profesionalej technológii Vám poskytneme komplexné a kvalitné služby, ktoré presne vyhovujú Vašim potrebám a očakávaniam.

Navštívte nás alebo kontaktujte nás ešte dnes a spoločne môžeme začať transformovať vaše projekty do nových digitálnych dimenzií.

Bootstrap Themes