Polyfunkčný dom, Dubnica nad Váhom
Polyfunkčný dom, Dubnica nad Váhom
Polyfunkčný dom, Dubnica nad Váhom

Polyfunkčný dom,  Dubnica nad Váhom

 

472 m2ZASTAVANÁ PLOCHA

688 m2ÚŽITKOVÁ PLOCHA

 

Architektonické riešenie navrhovaného objektu využíva súčasné architektonické tvaroslovie. Tvar a hmota objektu reflektuje tvar pozemku a vychádza z požiadaviek investora. Objekt je navrhovaný na obdĺžnikovom pôdoryse s čiastočne ustúpeným druhým nadzemným podlažím a plochou strechou. Stavba pozostáva z dvoch nadzemných podlaží.

Objekt je navrhovaný z troch priestorov na prenájom so samostatnými vstupmi na prvom nadzemnom podlaží. Obytná časť je prístupná so samostatným vstupom zo severo - západnej strany na úrovni prvého nadzemného podlažia, pozostáva zo štyroch obytných jednotiek.

 

Informácie

Devlev | Informácia Typ stavby Polyfunkčný dom

Devlev | Informácia Miesto stavby Dubnica nad Váhom

Devlev | Informácia Generálny projektant DEVLEV

Devlev | Informácia Typ dokumentácie Architektonická štúdia

Devlev | Informácia Dátum vyhotovenia 2019

Údaje o stavbe

Devlev | Informácia Úžitková plocha 688 m2

Devlev | Informácia Zastavaná plocha 472,32 m2

Devlev | Informácia Počet obytných jednotiek                                                                                                                                                                                                 4 

Devlev | Informácia Počet podlaží 2

Devlev | Informácia Počet prevádzok3

Devlev | Informácia Nosný systém stavbyželezobetón

 

DISPOZIČNÉ RIEŠENIE

Objekt je navrhnutý ako dvojpodlažný. Na prvom nadzemnom podlaží sa nachádzajú vchody do obytnej časti a do nájomných priestorov, ktoré budú dodatočne dokončené podľa požiadaviek jednotlivých prevádzok. Na prvom nadzemnom podlaží sa nachádzajú tri prevádzky a vstupná hala do obytnej časti. Každá prevádzka obsahuje predajnú plochu, hygienické zázemie, dennú miestnosť a skladové priestory. Druhé nadzemné podlažie je možno dosiahnuť pomocou dvojramenného schodiska, ktoré je prístupné zo vstupnej haly. Rezidenti budú mať možnosť skladovať bicykle, kočiare autá. V priestore na prvom nadzemnom podlaží prístupný zo vstupnej haly. 

Druhé nadzemné podlažie obsahuje štyri bytové jednotky. Nachádzajú sa tu dva dvojizbové a dva trojizbové byty. Byty sú prístupné zo spoločnej chodby. Vstupnú časť tvorí zádverie. Dennú časť bytov tvorí obývacia izba s integrovanou kuchyňou a jedálňou. Hygienické zázemie každého bytu tvorí kúpeľňa a samostatné WC. Nočná kľudová časť v trojizbových bytoch pozostáva zo spálne zo šatníkom a detskej izby. Nočná časť v dvojizbových bytoch pozostáva zo spálne. Každej obytnej jednotke je pridelená terasa.

fasáda 

Fasáda objektu bude riešená kontaktným zatepľovacím systémom a obložená tehlovým obkladom a z časti omietnutá tenko vrstvovou omietkou. Spevnené plochy okolo objektu sú navrhnuté zo zámkovej dlažby