Materská škola v Bratislave

Materská škola, Bratislava

1 047 m2UŽITKOVÁ PLOCHA 

459 m2ZASTAVANÁ PLOCHA

Architektonické riešenie navrhovaného objektu využíva súčasné architektonické tvaroslovie. Tvar a hmota objektu reflektuje tvar pozemku a vychádza z požiadaviek investora. Objekt je navrhovaný na pôdoryse tvaru U vo svahovitom teréne. Materská škola je navrhnutá s čiastočne zapusteným prvým podzemným podlažím. Na celom objekte je navrhnutá plochá strecha. Stavba pozostáva z dvoch nadzemných podlaží a jedného podzemného podlažia. Priestory ako aj prístup do materskej školy sú riešené ako bezbariérové.

Objekt je navrhnutý ako dvojpodlažný s jedným čiastočne zapusteným podzemným podlažím. Na prízemí sa nachádza vchod do vstupnej haly odkiaľ sa možno dostať na prvé nadzemné podlažie po dvojramennom schodisku alebo výťahom, ktorý je riešený ako bezbariérový. Výťah možno využiť aj ako zásobovanie obedov. Zo závetria na prízemí je prístup takisto do technického zázemia, ktoré je prirodzene vetrané. 

Informácie

Devlev | Informácia Typ stavby Materská škola

Devlev | Informácia Miesto stavby Bratislava 

Devlev | Informácia Generálny projektant DEVLEV

Devlev | Informácia Typ dokumentácie Projekt

Devlev | Informácia Dátum vyhotovenia 2022

 

 

Prvé nadzemné podlažie je prístupné takisto priamo z východnej časti. Zo zádveria je vstup do obidvoch častí objektu. Herňa na severnej strane je prístupná pomocou rampy priamo zo zádveria. Do herní sa vstupuje cez spoločné šatne detí. Umyvárne sú prepojené so šatňou aj s herňou. Každá umyváreň obsahuje samostatné WC pre učiteľov. Na prvom nadzemnom podlaží sa takisto nachádza spoločný priestor - jedáleň s miestnosťou na prípravu obedov, WC pre personál (riešený bezbariérovo) a riaditeľňa. Druhé nadzemné podlažie je takmer totožné s prvým nadzemným podlažím. Namiesto riaditeľne sa tu nachádza denná miestnosť s kuchynkou pre personál. Všetky podlažia sú prístupné schodiskom alebo výťahom. Areál pred objektom na úrovni prvého podlažia je určený ako hracia a oddychová plocha pre deti.

Údaje o stavbe

Devlev | Informácia Úžitková plocha 1 047 m2

Devlev | Informácia Zastavaná plocha 459 m2

Devlev | Informácia Počet podlaží 3

Devlev | Informácia Nosný systém stavby tehla a železobetón

Fasáda objektu bude riešená kontaktným zatepľovacím systémom a obložená na južnej časti dreveným obkladom ako prevetrávaná fasáda. Na severnej časti je navrhnutý falcovaný plech. V ostatných častiach objektu bude fasáda omietnutá tenkovrstvovou omietkou.