Centrum integrovanej starostlivosti, Tornaľa

Centrum integrovanej starostlivosti, Tornaľa

1065 m2 ÚŽITKOVÁ PLOCHA

623 m2 ZASTAVANÁ PLOCHA

Našou úlohou bolo vyhotoviť projekt pre Centrum integrovanej starostlivosti v Tornali. Podnetom k návrhu bolo vyhotoviť objekt s prevádzkami s takou skladbou a rozsahom služieb, ktoré by najviac zodpovedali aktuálnym a očakávaným potrebám obyvateľov regiónu, ale boli zároveň udržateľné z hľadiska financovania a nestali sa tzv. sivým priestorom.

Popri tom bolo potrebné vytvoriť priestory aj pre pilotné testovanie inovatívnych spôsobov poskytovania zdravotných, sociálnych, komunitných a integračných služieb. 

Pri návrhu sme uvažovali s flexibilným architektonickým a stavebno-technickým riešením, ktoré umožní objekt v budúcnosti rozšíriť alebo prekonfigurovať podľa aktuálnych požiadaviek na prípadnú zmenu spôsobu využívania služieb v CIS. 

 Objekt bol navrhnutý v priestoroch areálu Centra voľného času. V rámci návrhu prešiel rekonštrukciou tiež existujúci historický objekt centra voľného času s cieľom začlenenia tohto objektu do komplexu Centra integrovanej starostlivosti. Pri obnove objektu sme rešpektovali pôvodnú architektúru s primeranou úrovňou nových intervencií. Vytvorili sme tým špecifický prechod dvomi rôznymi obdobiami v rámci jedného komplexu.   

Informácie

Centrum integrovanej starostlivosti má niekoľko ambulancií, mini konferenčnú miestnosť, sanity, kaviareň, kancelárie, recepciu a iné miestnosti, ktoré poskytujú zdravotné služby.

Devlev | Informácia Typ stavby   Zdravotnícke zariadenie 

Devlev | Informácia Miesto stavby Tornaľa

Devlev | Informácia Generálny projektant DEVLEV

Devlev | Informácia Typ dokumentácie Projekt

Devlev | Informácia Dátum vyhotovenia 2022

Vizualizácie

A generic square placeholder image with rounded corners in a figure.
A generic square placeholder image with rounded corners in a figure.

Údaje o stavbe

Devlev | Informácia Úžitková plocha 1065 m2

Devlev | Informácia Zastavaná plocha 623 m2

Devlev | Informácia Počet podlaží 2

Devlev | Informácia Nosný systém stavby murovaný

cis, tornala

CIS, Tornala