Základy domu a ich výhody a nevýhody

Základy domu a ich výhody a nevýhody

Základy domu, ktoré sú správne urobené, rovnomerne prenášajú celkové zaťaženie domu na zem. Rozlišujeme niekoľko typov základov: základové pásy, základové pätky a základová doska.

ZÁKLADOVÉ PÁSY

Základové pásy sú najbežnejšie používaným typom základov pre rodinné domy. Musia byť uložené vždy do nezamrznutej pôdy minimálne 80cm, aby po odmrznutí pôdy nespôsobili rozsiahle poškodenie stavby. 
+ ekonomickejší spôsob
– nespotrebujete toľko betónu ako pri doskách,
+ na základy domu môžete použiť nevystužené alebo vystužené oceľovou konštrukciou pre lepšiu stabilitu,
– neizolujú sa proti zemnej vlhkosti,
– nepatria do menej únosných zemín.

DOBRE VEDIEŤ:  Šírka základových pásov je ovplyvnená hrúbkou muriva: k nemu sa pripočítava 100 až 150 mm na obe strany. Napr., ak máte stenu hrubú 400 mm, šírka základového pásu pod ňou by mala byť minimálne 500 mm.

ZÁKLADOVÉ PÄTKY

Pätky sa používajú pri skeletovej konštrukcii objektu, pričom ich pôdorys môže byť obdĺžnikový, štvorcový alebo kruhový. Môžu byť jednostupňové alebo viacstupňové. Pätky sa osádzajú do štrkopieskového lôžka alebo betónu hrubého 100 až 150 mm. 
+ základ stačí umiestniť pod každý stĺp samostatne, 
– dostatočne únosná a rovnorodá základová pôda v celom rozsahu, 
– z ekonomického hľadiska sú vhodné do rozmeru 3×3m.

Základy domu DEVLEV

Realizácia projektu EMA z dielne DEVLEV

ZÁKLADOVÉ DOSKY

Základová doska je oceľovobetónová platňa dostatočnej hrúbky, ktorá sa využíva primárne práve vtedy, keď je základová pôda menej únosná alebo sa pod ňou nachádza spodná tlaková voda. Taktiež sa používa vtedy, ak podľa statických výpočtov vychádza veľmi veľká šírka základových pásov. 
+ možnosť ju celkom kompletne tepelne odizolovať (najmä pri pasívnych domoch), 
+ rovnomerné zaťaženie do základovej zeminy, 
+ jednoduchosť vyhotovenia základovej dosky, 
– musíte počítať s väčšou spotrebou betónovej zmesi s požadovaným množstvom betonárskej výstuže.

V prípade, že aktuálne riešite túto problematiku alebo máte akékoľvek postrehy, pokojne nás kontaktujte na  +421 904 133 949 alebo nám napíšte na info@devlev.sk. Taktiež môžete využiť nižšie uvedený kontaktný formulár, radi sa o vás dozvieme viac. 

www.katalogoveprojekty.sk