Typy stropov a ich výhody a nevýhody

Typy stropov a ich výhody a nevýhody

Typy stropov nachádzame v dnešnej dobe v mnohých variáciách, a preto môžu nejednému z nás potrápiť hlavu. Ruku na srdce tí, ktorí s tým nemali problém. Preto sme ich základné delenie spolu s jednotlivými výhodami a nevýhodami uviedli v nasledujúcom článku.

Typy stropov delíme podľa použitého materiálu:

– drevené, 
– železobetónové (ktoré môžu byť monolitické, montované alebo prefabrikované monolitické), 
– oceľové     

Najznámejšie a najčastejšie využívané typy stropov sú

Železobetónové monolitické stropy

Tieto stropy sa vytvárajú priamo na stavbe ukladaním betónovej zmesi spolu s oceľovou výstuhou do debnenia. Výsledná cena železobetónového monolitického stropu závisí od triedy betónu, prierezu betonárskej ocele, montáže a demontáže debnenia.
+ môžu mať atypické rozpätie, tvar pôdorysu a zaťaženie,
+ vysoká únosnosť, odolnosť, tuhosť, ľubovoľné tvarovanie a veľká požiarna odolnosť,
– vysoká prácnosť,
– potreba debnenia
– potreba prípravy výstuže,
– mokrý technologický proces a vyšší čas tvrdnutia. 

,,Nech si vyberiete akýkoľvek typ, myslite na to, že hlavnou požiadavkou na strop je jeho únosnosť a stabilita.” 
Ing. Michal Lietavec,
Projektant

Drevené stropy

Drevené stropy sú zhotovované z mäkkého dreva. Pre malú plošnú hmotnosť a nenáročnú montáž sa v súčasnosti používajú najmä pri menších stavbách (rodinné domy, rekreačné chaty, drevenice atď.). 
+ suchá a rýchla montáž, 
– ťažšie dosiahnutie ochrany voči hluku a požiarnej odolnosti,
– nižšie rozpätia stropov ako pri iných typoch, 
– drevené konštrukcie vyžadujú dokonalú ochranu proti vlhkosti, hmyzu, ohňu.

Typy stropov

Typy stropov

Keramické stropy

Tieto typy stropov sú tvorené železobetónovým (alebo keramickým) nosníkom s priestorovými výstužami a keramickými vložkami. 
+ jednoduchá montáž, 
+ dobré tepelnoizolačné a akustické vlastnosti, 
+ odolnosť voči požiarom, 
+ keramické vložky sú ideálne pod omietku, 
+ dobre prijímajú a uvoľňujú vlhkosť, čím zabezpečujú v priestore zdravú klímu, 
– obmedzená dĺžka stropných nosníkov, 
– potreba zohľadniť dispozíciu domu pri navrhovaní stropu vzhľadom na umiestnenie nosných stien, 
– nevyhnutnosť mokrých procesov, 
– väčšia hrúbka stropu.

Polomontované stropy

+ jednoduchá a rýchla montáž,
+ výborná ochrana pred hlukom,
– citlivosť prvkov na sadanie stavby a tepelné zmeny (môžu vzniknúť trhliny v mieste styku dielov).

Betónové prefabrikáty a panely

Tento typ stropu sa pri stavbe rodinných domov využíva veľmi zriedka. 
+ v dutinách stropu je možné skryť rôzne vedenia,
+ panely možno hneď po zabudovaní zaťažovať,
+ netreba ich omietať, pretože majú hladký povrch, ktorý možno po stierkovaní hneď vymaľovať,
– montáž je podmienená ťažkou technikou

Strop predstavuje z požiarneho hľadiska jednu z najdôležitejších častí konštrukcie objektu. Musí teda vykazovať dostatočnú tuhosť, a to aj v prípade možných extrémnych zaťažení.

V prípade, že aktuálne riešite túto problematiku alebo máte akékoľvek postrehy, pokojne nás kontaktujte na  +421 904 133 949 alebo nám napíšte na info@devlev.sk. Taktiež môžete využiť nižšie uvedený kontaktný formulár, radi sa o vás dozvieme viac. 

www.katalogoveprojekty.sk