Stavba domu: 4 praktické rady, ktorých by ste sa mali držať POČAS stavby domu

Stavba domu: 4 praktické rady, ktorých by ste sa mali držať POČAS stavby domu

Aby nebola pre vás stavba domu strašiakom, ale radosťou, prinášame vám pokračovanie nášho mini seriálu o tom, na čo treba myslieť počas stavby domu.

1. Zateplenie: Je naozaj nevyhnutné?

Zateplená stavba je v dnešnej dobe už nevyhnutným kúskom. Forma a hrúbka zateplenia závisí od výberu stavebného materiálu. Najčastejšie sa používa polystyrén, minerálna vlna, tepelnoizolačné dosky multipor či drevovláknitá izolácia, ktorá je typická pre svoju väčšiu objemovú hmotnosť.

V minulosti prevládal trend viac izolovať domy prevažne v severných oblastiach Slovenska, naopak na juhu využívali izoláciu oveľa menej. Dnes tomu tak nie je a je dobré dať poriadnu izoláciu všade. Je to z toho dôvodu, že v severnejších oblastiach chráni izolácia dom pred zimou, v teplejších južných oblastiach je potrebná prioritne v lete. Správna kombinácia kvalitných stien, podláh a dostatočného zateplenia zabezpečí, že v zime je dom chránený pred únikom tepla a v lete nedochádza k takému prehrievaniu stavby.

2. Využite masívne prvky. Prečo?

Aj keď nemusíte silou mocou stavať obrovské masívne domy ako kedysi, je vhodné nahliadať na stavbu domu komplexne. Nemožno poprieť, že masívne konštrukcie prinášajú výrazné výhody bývania: dokážu zabezpečiť prídavnú akumuláciu tepla, udržiavajú stabilnú teplotu a prispievajú k lepšej klíme v zime aj v lete.     

Pri montovaných domoch možno jeho akumulačné vlastnosti zlepšiť dobudovaním masívnych konštrukcií, ako napríklad masívny poter, zabudovaný masívny stĺp v interiéri alebo dobre známa masívna murovaná pec, ktorá je v dnešnej dobe veľmi obľúbeným interiérovým doplnkom.

Bungalov Eliška

Zaujal vás tento projekt rodinného domu? Pozrite si ho tu »Bungalov ELIŠKA«

Namerané dáta z Výskumného parku Baumit Viva, čo je najväčší výskumný park v Európe na porovnávanie stavebných materiálov pod záštitou Baumit dokazujú, že v prípade, že máte dom z ľahkých konštrukcií a použijete vyššie spomínaný masívny prvok (podlaha, pec a pod.), pridáte do interiéru dostatočnú hmotnosť, ktorá dodá objem aj pre akumuláciu. 

Skúsený a dobrý architekt vám môže byť oporou nielen v týchto, ale aj v ďalších fázach stavby. Kontaktujte nás na +421 948 393 477 alebo nám napíšte na info@devlev.sk a my vám nájdeme takého, ktorý si hravo poradí s vaším problémom.     

„Schopnosť akumulácie zvýšite, ak použijete tepelné izolácie s väčšími objemovými hmotnosťami, napríklad drevovláknité izolácie.“  Ing. Samuel Župa

3. Stavebný dozor: Potrebujú ho všetci?

Podľa zákona je pri stavbách rodinných domov stavebný dozor potrebný iba v prípade, že stavbu vykonávate svojpomocne. Ak máte generálneho dodávateľa stavby, čo znamená, že ste uzavreli zmluvu o dielo s realizačnou firmou, stavebný dozor nie je nevyhnutný.

Ak vykonávate stavbu svojpomocne, je vhodné nájsť si stavebný dozor, ktorý Vám okrem pečiatky za pár sto Eur vie naozaj pri výstavbe poradiť, môže držať dohľad nad neserióznymi realizátormi či partiou robotníkov. Cena za takýto dozor sa vám môže v budúcnosti vrátiť vďaka správnym postupom a kontrole prác na stavbe. 

Povinnosti stavebného dozoru: 

 • viesť záznamy v stavebnom denníku a kontrolovať ho
 • zúčastniť sa na odovzdávaní staveniska zhotoviteľovi
 • organizovať kontrolné dni
 • kontrolovať súlad prác s projektovou dokumentáciou
 • kontrolovať súlad prác s podmienkami stavebného povolenia
 • informovať investora o nedostatkoch zistených na stavbe
 • riešiť reklamácie so zhotoviteľom a snažiť sa o ich odstránenie
 • schvaľovať prípadné zmeny oproti projektu
 • zhotovovať fotodokumentáciu výstavby
 • dohliadať na jednotlivé časti stavby pred ich zakrytím
 • kontrolovať časový postup prác oproti skutočnému harmonogramu výstavby
 • kontrolovať faktúry oproti skutočne realizovanému rozsahu prác a použitých materiálov
 • zúčastniť sa odovzdania stavby a kolaudácie

Cena závisí od dohodnutého rozsahu prác. No bežne sa stáva, že stavebný dozor opečiatkuje majiteľovi papier, ktorý potrebuje na stavebný úrad a s dozorkonajúcou osobou sa stretne až pri kolaudácii. Cena sa pri takomto „dozore“ pohybuje v rozmedzí 300€ – 500€, čo sú, samozrejme, peniaze vyhodené do vzduchu. Prečo? Takýto dozor vám nedodá žiadnu pridanú hodnotu a iba formálne splníte náležitosti zákona, preto buďte obozretní, aby nebolo neskoro.   

„Vo všeobecnosti možno povedať, že platí pravidlo, pri štandardných rodinných domoch by kvalitný stavebný dozor mal stáť cca 2% z celkovej ceny realizácie.” 
Ing. Samuel Župa

4. Stavba domu a jeho kolaudácia: Ešte nie je koniec

Na kolaudáciu domu treba myslieť omnoho skôr než si mnohí myslia. Práve vtedy, keď je dom na krok od dokončenia a chýbajú mu drobné práce či úpravy, ktoré nemajú vplyv na jeho funkčnosť, je čas požiadať stavebný úrad o skolaudovanie vašej stavby.

Dom Kamila

Zaujal vás tento projekt rodinného domu? Pozrite si ho tu »Rodinný poschodový dom KAMILA«

O kolaudáciu domu môžete požiadať vtedy, ak máte dokončenú: 

= strechu s odvodnením a bleskozvodom,
= všetky okná a dvere, = komíny,
= schodiská a balkóny so zábradliami,
= povrchové úpravy stien,
= podlahy a stropy,
= inštalácie a všetky prípojky inžinierskych sietí (kanalizácia, plyn, voda) s meracími miestami,
= sanitu – v kúpeľni je osadené umývadlo, sprcha alebo vaňa, WC, … .     

Žiadosť o vydanie kolaudačného rozhodnutia musí byť doplnená o prílohy, ktoré stavebný úrad vyžaduje. Ak sa nezistia nedostatky, stavebný úrad vám vydá kolaudačné rozhodnutie, v ktorom pomenuje účel, na ktorý sa môže stavba využívať. Po získaní rozhodnutia musíte objekt zaevidovať na obecnom úrade kvôli súpisnému číslu. Nasleduje zapísanie novostavby katastrálnym úradom na parcelu, na ktorej je stavba postavená. 

KEDY STAVBA NEPOTREBUJE KOLAUDÁCIU?

Kolaudáciu nemusíte absolvovať v prípade drobných stavieb, drobných stavebných úprav a udržiavacích prác v stavbe. Medzi drobné stavby možno radiť aj garáž, avšak, ak do kategórie drobných stavieb nepatrí, kolaudácia je nevyhnutná.  Ak ste nenašli, čo ste hľadali, kontaktujte nás na +421 948 393 477 alebo nám napíšte na info@devlev.sk. Taktiež nás môžete kontaktovať prostredníctvom nižšie uvedeného kontaktného formulára. Radi vám poradíme.  www.katalogoveprojekty.sk