Image Alt
  |  Stavba   |  Typy stropov a ich výhody a nevýhody
Typy stropov DEVLEV projekty domov
24
11 | 2020

Typy stropov nachádzame v dnešnej dobe v mnohých variáciách, a preto môžu nejednému z nás potrápiť hlavu. Ruku na srdce tí, ktorí s tým nemali problém. Preto sme ich základné delenie spolu s jednotlivými výhodami a nevýhodami uviedli v nasledujúcom článku.

Typy stropov delíme podľa použitého materiálu na:

– drevené,

– železobetónové (ktoré môžu byť monolitické, montované alebo prefabrikované monolitické),

– oceľové.

 

Najznámejšie a najčastejšie využívané typy stropov sú:

Železobetónové monolitické stropy

Tieto stropy sa vytvárajú priamo na stavbe ukladaním betónovej zmesi spolu s oceľovou výstuhou do debnenia. Výsledná cena železobetónového monolitického stropu závisí od triedy betónu, prierezu betonárskej ocele, montáže a demontáže debnenia.

+ môžu mať atypické rozpätie, tvar pôdorysu a zaťaženie,
+ vysoká únosnosť, odolnosť, tuhosť, ľubovoľné tvarovanie a veľká požiarna odolnosť,
vysoká prácnosť,
potreba debnenia
potreba prípravy výstuže,
mokrý technologický proces a vyšší čas tvrdnutia.

,,Nech si vyberiete akýkoľvek typ, myslite na to, že hlavnou požiadavkou na strop je jeho únosnosť a stabilita.”

Ing. Michal Lietavec, Projektant

Drevené stropy

Drevené stropy sú zhotovované z mäkkého dreva. Pre malú plošnú hmotnosť a nenáročnú montáž sa v súčasnosti používajú najmä pri menších stavbách (rodinné domy, rekreačné chaty, drevenice atď.).

+ suchá a rýchla montáž,

ťažšie dosiahnutie ochrany voči hluku a požiarnej odolnosti,

nižšie rozpätia stropov ako pri iných typoch,

drevené konštrukcie vyžadujú dokonalú ochranu proti vlhkosti, hmyzu, ohňu.

 

Typy stropov DEVLEV projekty domov

Typy stropov

Keramické stropy

Tieto typy stropov sú tvorené železobetónovým (alebo keramickým) nosníkom s priestorovými výstužami a keramickými vložkami.

+ jednoduchá montáž,

+ dobré tepelnoizolačné a akustické vlastnosti,

+ odolnosť voči požiarom,

+ keramické vložky sú ideálne pod omietku,

+ dobre prijímajú a uvoľňujú vlhkosť, čím zabezpečujú v priestore zdravú klímu,

obmedzená dĺžka stropných nosníkov,

potreba zohľadniť dispozíciu domu pri navrhovaní stropu vzhľadom na umiestnenie nosných stien,

nevyhnutnosť mokrých procesov,

väčšia hrúbka stropu.

Polomontované stropy

+ jednoduchá a rýchla montáž,
+ výborná ochrana pred hlukom,
citlivosť prvkov na sadanie stavby a tepelné zmeny (môžu vzniknúť trhliny v mieste styku dielov).

 


 

MOHLO BY VÁS ZAUJÍMAŤ: Účastníci stavebného konania: Kto všetko sa podieľa na vašom dome?

 


Betónové prefabrikáty a panely

Tento typ stropu sa pri stavbe rodinných domov využíva veľmi zriedka.

+ v dutinách stropu je možné skryť rôzne vedenia,
+ panely možno hneď po zabudovaní zaťažovať,
+ netreba ich omietať, pretože majú hladký povrch, ktorý možno po stierkovaní hneď vymaľovať,
montáž je podmienená ťažkou technikou.

 

Strop predstavuje z požiarneho hľadiska jednu z najdôležitejších častí konštrukcie objektu. Musí teda vykazovať dostatočnú tuhosť, a to aj v prípade možných extrémnych zaťažení.

 

V prípade, že aktuálne riešite túto problematiku alebo máte akékoľvek postrehy, pokojne nás kontaktujte na +421 948 393 477 alebo nám napíšte na info@devlev.sk. Taktiež môžete využiť nižšie uvedený kontaktný formulár, radi sa o vás dozvieme viac.

www.katalogoveprojekty.sk