Individuálna bytová stavba, Brezno

Individuálna bytová stavba, Brezno

29 ha
PLOCHA RIEŠENÉHO ÚZEMIA 

 

Dostali sme požiadavku naprojektovať na lúke individuálnu bytovú výstavbu pre viac ako 200 domov s tým, aby bola zelená lokalita. Pozemky aby boli väčšie, ale domy, aby zasahovali len 15%, aby lokalita mala, čo najviac zelene. Je to nový typ bývania prispôsobená pokojnému žitiu v prírode s jazerom, rodinné domy so zelenými strechami.

Okrem toho sme vytvorili v areáli retail (supermarkety a iné služby), aby obyvatelia nemuseli cestovať kvôli nákupom do mesta a nezahusťovala sa doprava. 

Informácie

Devlev | Informácia Typ stavby Individuálna bytová stavba

Devlev | Informácia Miesto stavby Brezno

Devlev | Informácia Generálny projektant DEVLEV

Devlev | Informácia Typ dokumentácie  Návrh IBV

Devlev | Informácia Dátum vyhotovenia 2022

Vizualizácie