ZAMERANIE SKUTKOVÉHO STAVU OBJEKTU

V rámci Bratislavy a Žiliny (mimo Bratislavy a Žiliny bude spoplatnená doprava).

Priemerná doba dodania 2-3 týždne.

Bungalov

350 €

Dvojpodlažný dom

500 €

DOPLNKOVÉ SLUŽBY

Energetické hodnotenie budovy EHB (vrátane teplotechnického posudku)

150 €

Geometrický plán na rozostavanú stavbu

250 €

Geometrický plán na vyňatie

250 €

Geometrický plán na zápis stavby

250 €

*Všetky výmery sú rátané z úžitkovej plochy domu.