V dnešnej dobe sa neoplatí brať si dovolenku a míňať drahocenný čas na vybavovanie potrebných povolení na stavbu. Nakoľko laik často nevie kde a presne aké povolenia má vybaviť, je preto pre Vás cenovo i časovo výhodnejšie, aby sme tieto povolenia vybavili za Vás.

Vybavenie stavebného povolenia

*Štandardná cena za jednoduchú stavbu, cena sa môže zvýšiť v závislosti od lokality a počtu potrebných vyjadrení (príloh).

od 600 € + poplatky*